Quay lại

Miễn lãi vay margin

  • Thời gian áp dụng

  • Từ ngày 10/06/2024

  • Đối tượng áp dụng

  • Tất cả khách hàng có tiểu khoản margin đăng ký sử dụng gói sản phẩm Margin-Zero và được Kafi chấp thuận.

  • Chi tiết ưu đãi

  • Miễn phí lãi vay margin cho khách hàng có dư nợ tối đa 100,000,000 VND

  • Hướng dẫn đăng ký

  • Đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tại đây

   Hoặc liên hệ hỗ trợ qua:

   • Nhân viên chăm sóc tài khoản

   • Hotline 1900 633 322