Wealth

Partners

 • Chính sách
 • Sản phẩm liên kết

Phân tích

 • Nhận định thị trường
 • Phân tích doanh nghiệp
 • Phân tích ngành

Kiến thức

 • Quản lý tài chính cá nhân
 • Đầu tư tích lũy
 • Sản phẩm của Kafi

Hỗ trợ

Tích lũy linh hoạt.

Sinh lợi mỗi ngày.

Giúp bạn quản lý tiền mặt hiệu quả với lãi suất cao cùng tính năng sẵn sàng thanh toán & đầu tư.

Tìm hiểu thêm

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU

Tích lũy có kỳ hạn

 • Lãi suất hấp dẫn 8,5%
 • Rút từng phần vẫn hưởng 3%
 • Bắt đầu chỉ với 1 triệu đồng
Bắt đầu ngay

Tích lũy thưởng lãi suất

 • Lãi suất vượt trội 7%
 • Thưởng mỗi 7 ngày
 • Liên tục 7 tuần
Bắt đầu ngay

Nắm nhịp thị trường.

An tâm giao dịch.

Cung cấp cho nhà đầu tư một nền tảng giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp với các tính năng tiện lợi & an toàn.

Quét mã
tải app ngay

Tải ứng dụng

Mở tài khoản nhanh gọn

 • Chủ động giao dịch, phí chỉ 0,1%

 • Công nghệ hiện đại eKYC/eSign

Quản lý danh mục thông minh
cùng trợ lý 4.0

K - R o b o c h à o b n . . .