Wealth

Phân tích

 • Nhận định thị trường
 • Phân tích doanh nghiệp
 • Phân tích ngành

Hỗ trợ

Tích lũy linh hoạt

Tích lũy có kỳ hạn

 • Lãi suất hấp dẫn 7,25%
 • Rút từng phần vẫn hưởng 3%
 • Bắt đầu chỉ với 50.000 đồng
Tìm hiểu thêm

Tích lũy thưởng lãi suất

 • Lãi suất vượt trội 7% / năm
 • Thưởng mỗi 7 ngày
 • Liên tục 7 tuần
Tìm hiểu thêm

Tích lũy không kỳ hạn

 • Lãi suất tối ưu 4% / năm
 • Nộp rút linh hoạt
 • Thanh toán đa năng
Tìm hiểu thêm

Hệ sinh thái tài chính đa dạng

Giao dịch chứng khoán
Kafi Trade

Nền tảng giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp, tiện lợi & an toàn,
phí giao dịch chỉ 0.1%

Tải App Trade
Tích lũy đầu tư
Kafi Wealth

Những sản phẩm tích lũy đáp ứng nhu cầu tài chính linh hoạt,
lãi suất lên đến 7.25% / năm

Tải App Wealth