Quay lại

Gói vay ký quỹ Margin-S25

  • Thời gian áp dụng

  • Từ ngày 01/04/2024

  • Đối tượng áp dụng

  • Tất cả khách hàng có tiểu khoản margin đăng ký sử dụng gói sản phẩm Margin-S25 và được Kafi chấp thuận.

  • Chi tiết ưu đãi

   • 1. Lãi vay margin 7%/năm được áp dụng cho khách hàng có tỷ trọng danh mục S25 ≥ 75% tại cuối mỗi ngày

   • 2. Sản phẩm Margin-S25 không áp dụng đồng thời với các sản phẩm margin khác.

   • 3. Danh mục S25:

   • Ngân hàng: ACB, BID, CTG, MBB, STB, TCB, VCB, VIB, VPB; và

   • Khác: DGC, FPT, GAS, GEX, GVR, HCM, HPG, IDC, KDH, MWG, NLG, PLX, PVD, PVS, REE, SSI.

  • Hướng dẫn đăng ký

  • Đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tại đây

   Hoặc liên hệ hỗ trợ qua:

   • Nhân viên chăm sóc tài khoản

   • Hotline 1900 633 322