Quay lại

Gói vay ký quỹ Margin-B10

  • Thời gian áp dụng

  • Từ ngày 10/06/2024

  • Đối tượng áp dụng

  • Tất cả khách hàng có tiểu khoản margin đăng ký sử dụng gói sản phẩm Margin-B10 và được Kafi chấp thuận.

  • Chi tiết ưu đãi

  • 1. Lãi vay margin 8%/năm được áp dụng cho khách hàng có dư nợ từ 10 tỷ VND trở lên;

   2. Sản phẩm Margin-B10 không áp dụng đồng thời với các sản phẩm margin khác.

   3. Không giới hạn dư nợ tối đa

  • Hướng dẫn đăng ký

  • Đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tại đây

   Hoặc liên hệ hỗ trợ qua:

   • Nhân viên chăm sóc tài khoản

   • Hotline 1900 633 322