Kafi Cash

K-Seven

Bắt đầu ngay

Điều khoản sử dụng

Điểm thưởng

LÃI SUẤT

Sau 7 tuần, lãi suất đạt
6% / năm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Kỳ hạn tích lũy 7 tuần

Thưởng lãi suất mỗi 7 ngày

Thưởng liên tục 7 tuần

NỘP TIỀN

Theo từng Khoản tích lũy

Duy trì nhiều khoản tích lũy

RÚT TIỀN

1 phần / Tất cả

Kafi Cash là giải pháp cho hoạt động vay vốn của Kafi

Lợi ích và điều kiện tham gia

1. Thưởng lãi suất hàng tuần

Hàng tuần tài khoản của bạn sẽ được hưởng lãi suất theo bảng dưới đây:

Thời gian Lãi suất (năm)
Tuần 1 3.00%
Tuần 2 3.50%
Tuần 3 4.00%
Tuần 4 4.50%
Tuần 5 5.00%
Tuần 6 5.50%
Tuần 7 6.00%
Khoản tích lũy sẽ được tự động tái tục

2. Lãi ghi nhận hàng ngày

Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày.

Hàng ngày tài khoản của bạn sẽ được cộng thêm lãi suất bằng số dư cuối ngày * lãi suất/365.

3. Nộp rút linh hoạt

Nộp rút bất kỳ lúc nào không bị mất tiền lãi.

4. Thông tin khác

Nộp từ 50 nghìn đến 10 tỷ đồng

Thời gian giao dịch từ 8h đến 16h ngày làm việc

Câu hỏi thường gặp