• Tích lũy tiền mặt

K-90

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU

LÃI SUẤT

 • 7,25% kỳ hạn 90 ngày

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 • Rút từng phần
 • Rút trước hạn 3%

NỘP TIỀN

 • Theo từng Khoản cho vay
 • Duy trì nhiều Khoản cho vay

RÚT TIỀN

 • 1 phần / Tất cả

K-Seven

LÃI SUẤT

 • Lãi suất đạt 7%
  chỉ sau 7 tuần

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 • Thưởng mỗi 7 ngày
 • Liên tục 7 tuần

NỘP TIỀN

 • Theo từng Khoản cho vay
 • Duy trì nhiều Khoản cho vay

RÚT TIỀN

 • 1 phần / Tất cả

K-Easy

LÃI SUẤT

 • 4%

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 • Nộp rút linh hoạt
 • Thanh toán đa năng

NỘP TIỀN

 • Tự động quét / Tự chọn
 • 1 Khoản cho vay duy nhất

RÚT TIỀN

 • 1 phần / Tất cả