• Kafi Cash

K-90

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU

LÃI SUẤT

 • 6% / năm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 • Kỳ hạn tích lũy 90 ngày
 • Rút từng phần
 • Phần rút trước hạn được hưởng lãi 2%

NỘP TIỀN

 • Theo từng Khoản tích lũy
 • Duy trì nhiều Khoản tích lũy

RÚT TIỀN

 • 1 phần hoặc Tất cả

K-Seven

LÃI SUẤT

 • Sau 7 tuần, lãi suất đạt
  6% / năm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 • Kỳ hạn tích lũy 7 tuần
 • Thưởng lãi suất mỗi 7 ngày
 • Thưởng liên tục 7 tuần

NỘP TIỀN

 • Theo từng Khoản tích lũy
 • Duy trì nhiều Khoản tích lũy

RÚT TIỀN

 • 1 phần hoặc Tất cả

K-Easy

LÃI SUẤT

 • 3% / năm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 • Tích lũy linh hoạt theo ngày
 • Nộp rút linh hoạt
 • Thanh toán đa năng

NỘP TIỀN

 • Tự động quét số dư
 • 1 Khoản tích lũy duy nhất

RÚT TIỀN

 • 1 phần hoặc Tất cả