Kafi Cash

K-90

SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU

Bắt đầu ngay

Điều khoản sử dụng

Điểm thưởng

LÃI SUẤT

6% / năm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Kỳ hạn tích lũy 90 ngày

Rút từng phần

Phần rút trước hạn được hưởng lãi 2%

NỘP TIỀN

Theo từng Khoản tích lũy

Duy trì nhiều Khoản tích lũy

RÚT TIỀN

1 phần / Tất cả

Kafi Cash là giải pháp cho hoạt động vay vốn của Kafi

Lợi ích và điều kiện tham gia

1. Rút từng phần

Phần rút trước hạn được hưởng lãi 2%, tính từ ngày mở khoản tích lũy.

Phần còn lại tiếp tục tích lũy 6%, tính từ ngày mở khoản tích lũy.

Không giới hạn số lần rút trên mỗi khoản tích lũy.

Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày.

2. Tự động quay vòng cả gốc và lãi

Tại ngày đáo hạn, toàn bộ lãi sau thuế được gộp vào gốc để tạo khoản tích lũy mới với lãi suất mới.

3. Thông tin khác

Nộp từ 50 nghìn đồng đến 10 tỷ đồng

Thời gian giao dịch từ 8h đến 16h ngày làm việc

Câu hỏi thường gặp