• Về Kafi
  • Đội ngũ
  • Con người & Văn hoá

Về Kafi

  • Về Kafi
  • Đội ngũ
  • Con người & Văn hoá

Tầm nhìn &

Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành Công ty hàng đầu về tư vấn
tài chính cá nhân và đầu tư tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Xây dựng tư duy phát triển cho nhà đầu tư
tài chính Việt Nam, hướng tới sự thịnh vượng
và bền vững trong tương lai.

Giá trị cốt lõi

Thông thái

Giúp khách hàng hiểu trạng thái tài chính cá nhân, xây dựng và đạt được các mục tiêu với hiểu biết sâu rộng về thị trường từ đội ngũ chuyên gia Kafi.

Đơn giản

Cung cấp các công cụ, sản phẩm tài chính đơn giản, dễ sử dụng, hướng tới tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Chuyên nghiệp

Cẩn trọng và đạo đức trong các sản phẩm & dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Đối tác

Hội đồng quản trị

Ông Lê Quang Trung
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Trần Tuấn Minh
Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Hà Hoàng Dũng
Thành viên Hội đồng Quản trị

Ban điều hành

Ông Trịnh Thanh Cần
Tổng Giám đốc
Ông Diệp Thế Anh
Phó Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Thanh Hải
Trưởng Ban kiểm soát
Ông Trần Xuân Cảnh
Thành viên Ban kiểm soát
Bà Mai Hiền Vân
Thành viên Ban kiểm soát

Con người

Chúng tôi hiểu rằng con người là nhân tố chính tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp và cũng là nhân tố chiến lược trong sự phát triển lâu dài của Công ty.

Văn hoá

Việc phát triển nhân sự và xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính là một trong những định hướng chiến lược mà Kafi luôn chú trọng, nhằm hướng đến việc phát triển bền vững, thịnh vượng trong tương lai.